CPL - Chalmers Publication Library

Vacker vardag

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Göteborgs-Tidningen, ( 20 januari )
ISSN:
1402-8050
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166277
Posten skapad:
2012-11-16 15:52

Visa i Endnote-format