CPL - Chalmers Publication Library

Tävlingar har format Göteborg

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Göteborgs-Tidningen, ( 2 mars )
ISSN:
1402-8050
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166276
Posten skapad:
2012-11-16 15:51

Visa i Endnote-format