CPL - Chalmers Publication Library

Förändring och tradition

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Nordisk Arkitekturforskning, ( 4 )
ISSN:
1102-5824
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Postens nummer:
166273
Posten skapad:
2012-11-16 15:47

Visa i Endnote-format