CPL - Chalmers Publication Library

Att göra en plats

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arkitektur, ( 1 )
ISSN:
0004-2021
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166270
Posten skapad:
2012-11-16 15:41

Visa i Endnote-format