CPL - Chalmers Publication Library

Isotope mass and charge effects in tokamak plasmas

Författare och institution:
István Pusztai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik); J. Candy (-); P. Gohil (-); E.A. Belli (-)
Publicerad i:
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011, s. 1728-1731
ISBN:
978-161839593-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
166269
Posten skapad:
2012-11-16 15:40

Visa i Endnote-format