CPL - Chalmers Publication Library

Ett holländskt framgångsrecept

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arkitekttidningen, ( 10 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166263
Posten skapad:
2012-11-16 15:36

Visa i Endnote-format