CPL - Chalmers Publication Library

Komplext, avspänt och väsentligt

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arkitektur, ( 7 )
ISSN:
0004-2021
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166262
Posten skapad:
2012-11-16 15:34

Visa i Endnote-format