CPL - Chalmers Publication Library

Från outsider mot allt högre höjder

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten, ( 20 november )
ISSN:
1103-9345
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166260
Posten skapad:
2012-11-16 15:32

Visa i Endnote-format