CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mångtydiga rum - Där verkligheter möts

Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Rummet på rymmen p. 64-71. (1998)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166255

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur