CPL - Chalmers Publication Library

Mångtydiga rum - Där verkligheter möts

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Rummet på rymmen, s. 64-71
ISBN:
91-85460-60-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166255
Posten skapad:
2012-11-16 15:26

Visa i Endnote-format