CPL - Chalmers Publication Library

Ur sprickorna i spegeln. Dekonstruktion, Derrida och arkitektur

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Antal sidor:
156
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Arkus och Byggförlaget
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Postens nummer:
166254
Posten skapad:
2012-11-16 15:22

Visa i Endnote-format