CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ur sprickorna i spegeln. Dekonstruktion, Derrida och arkitektur

Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : ARKUS, 1996. - 156 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166254

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Filosofi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur