CPL - Chalmers Publication Library

Effects of nanosized hydroxyapatite coatings on osseointegration

Författare och institution:
P. Kjellin (-); Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi); A. Wennerberg (-)
Publicerad i:
European Cells and Materials, 21 ( SUPPL.1 ) s. 11
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
166253
Posten skapad:
2012-11-16 15:21

Visa i Endnote-format