CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of nanosized hydroxyapatite coatings on osseointegration

P. Kjellin ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; A. Wennerberg
European Cells and Materials Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 11.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-16.
CPL Pubid: 166253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur