CPL - Chalmers Publication Library

Recension av 'Architectural Theory since 1968'

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Sektionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arkitektur, ( 4 )
ISSN:
0004-2021
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166248
Posten skapad:
2012-11-16 15:10

Visa i Endnote-format