CPL - Chalmers Publication Library

Recension av 'Massive Change'

Författare och institution:
Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arkitektur, ( 6 )
ISSN:
0004-2021
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166234
Posten skapad:
2012-11-16 14:53

Visa i Endnote-format