CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Composite silica gel as test bed for flow in nano porous materials

Christoffer Abrahamsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; Seyed Mojtaba Siahpoosh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; A. Altskär ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials)
European Cells and Materials Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 27.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2016-11-08.
CPL Pubid: 166220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur