CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vem ska värna tillgängligheten? (Who shall promote the accessibility? Hjälpmedelsinstitutet

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Lisbeth Lindahl ; Maria Martini
Stockholm : Hjälpmedelsinstitutet, 2010.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16.
CPL Pubid: 166216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur