CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

När hemmet blir en vårdmiljö. In Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden,

Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
In Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Edit. Abramsson, M.& Nord C., Studentlitteratur, Stockholm 2012 (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16.
CPL Pubid: 166214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur