CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

) Health care facilities in rapidly urbanizing cities - The case of Dar es Salaam city, Tanzania.

Joel Msami (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Aldo Lupala
International Association People–Environment Studies Conference, 24th – 29th June 2012 in Glasgow (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16.
CPL Pubid: 166213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur