CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid-state NMR, a solution for structure elucidation

Alexander Idström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Lars Nordstierna (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
European Cells and Materials Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 21.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2016-07-07.
CPL Pubid: 166210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur