CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljörapporter som underlag till livscykelanalys

Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Sara Ågren (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]

Nyckelord: livscykelinventering, livscykelanalys, miljöinformationDenna post skapades 2006-02-01.
CPL Pubid: 16621