CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

) Supporting pre-planning project phases of new dementia care environments through group-modeling.

Marie Elf (Institutionen för arkitektur) ; Öhrn Kerstin ; Lena Koch von ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
11th International Congress on Nursing Informatic. Montreal, Canada. June 23-27, 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16.
CPL Pubid: 166208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur