CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing sustainable healthcare environments.

Marie Elf ; Kerstin Öhrn ; Lena Koch von ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
19th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. June 1-3, 2011 Turku, Finland (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2015-02-05.
CPL Pubid: 166205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur