CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progressiv bostadsarkitektur. Tendenser och strategier i europeiskt bostadsbyggande

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : White arkitekter, 2010. - 38 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur