CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cell road - biomaterials for neural stem cell migration

Nina Hellström ; Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; R. Mottaleb ; A. Osman ; E. Berns ; S. I. Stupp ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Hans-Georg Kuhn
European Cells and Materials Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 6.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-16.
CPL Pubid: 166201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Klinisk medicin

Chalmers infrastruktur