CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur. Andra, omarbetade och utvidgade utgåvan.

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : ARKUS, 2011. ISBN: 978-91-978957-9-8.- 288 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur