CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utforska med arkitektur. Transdisciplinaritet, arkitektonisk design och kunskapsproduktion

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Utforskande arkitektur p. 271-293. (2006)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166196

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur