CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur

Claes Caldenby (Sektionen för arkitektur) ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : ARKUS, 2002. ISBN: 91-973626-1-1.- 256 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166190

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur