CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid crystal templating of nano-calcium phosphates

Wenxiao He (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Johan Bielecki (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C. S. Knee ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 53.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: liquid crystal, nanoanalysis, transmission electron microscopyDenna post skapades 2012-11-16. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 166182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur