CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of kinematics of adult pedestrian and head impact conditions in case of passenger car collisions based on real world accident data

Y. Peng ; C. Deck ; Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; D. Otte ; R. Willinger
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin;12 September 2012 through14 September 2012 p. 766-778. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 166139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur