CPL - Chalmers Publication Library

A study of kinematics of adult pedestrian and head impact conditions in case of passenger car collisions based on real world accident data

Författare och institution:
Y. Peng (-); C. Deck (-); Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet); D. Otte (-); R. Willinger (-)
Publicerad i:
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin;12 September 2012 through14 September 2012, s. 766-778
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik
Postens nummer:
166139
Posten skapad:
2012-11-15 16:14

Visa i Endnote-format