CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of staphylococcus epidermidis biofilm formation on nanostructured hydroxyapatite surfaces

E. Westas ; I. S. Dragland ; E. Bruzell ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 29.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15.
CPL Pubid: 166136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi

Chalmers infrastruktur