CPL - Chalmers Publication Library

Analysis of staphylococcus epidermidis biofilm formation on nanostructured hydroxyapatite surfaces

Författare och institution:
E. Westas (-); I. S. Dragland (-); E. Bruzell (-); Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Publicerad i:
European Cells and Materials, 21 ( SUPPL.1 ) s. 29
ISSN:
1473-2262
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi
Postens nummer:
166136
Posten skapad:
2012-11-15 15:59

Visa i Endnote-format