CPL - Chalmers Publication Library

An in vitro evaluation of mesoporous titania implants

Författare och institution:
Hoda Mashadi Fathali (Institutionen för kemi- och bioteknik); Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Publicerad i:
European Cells and Materials, 21 ( SUPPL.1 ) s. 32
ISSN:
1473-2262
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
albumin, alendronic acid, hydroxyapatite, sodium chloride, titanium dioxide
Chalmers styrkeområden:
Materialvetenskap
Postens nummer:
166131
Posten skapad:
2012-11-15 14:51

Visa i Endnote-format