CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An in vitro evaluation of mesoporous titania implants

Hoda Mashadi Fathali (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi) ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: albumin, alendronic acid, hydroxyapatite, sodium chloride, titanium dioxideDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2016-08-17.
CPL Pubid: 166131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur