CPL - Chalmers Publication Library

Head-on collisions between passenger cars and heavy goods vehicles: Injury risk functions and benefits of autonomous emergency braking

Författare och institution:
Johan Strandroth (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet); Matteo Rizzi (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet); Anders Kullgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet); Claes Tingvall (Institutionen för tillämpad mekanik)
Publicerad i:
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin;12 September 2012 through14 September 2012, s. 342-351
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik
Postens nummer:
166130
Posten skapad:
2012-11-15 14:48

Visa i Endnote-format