CPL - Chalmers Publication Library

Osseointegration of mesoporous implants

Författare och institution:
Ryo Jimbo (-); M. Halvarsson (-); A. Wennerberg (-); Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi); Johan Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Publicerad i:
European Cells and Materials, 21 ( SUPPL.1 ) s. 34
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
166128
Posten skapad:
2012-11-15 14:40
Posten ändrad:
2014-02-11 11:03

Visa i Endnote-format