CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Osseointegration of mesoporous implants

Ryo Jimbo ; M. Halvarsson ; A. Wennerberg ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Johan Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
European Cells and Materials Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 34.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2014-02-11.
CPL Pubid: 166128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Odontologi

Chalmers infrastruktur