CPL - Chalmers Publication Library

A first glance at driver alert control in FOT-data

Författare och institution:
M. Lindman (-); J. Kovaceva (-); D. Levin (-); B. Svanberg (-); Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet); H. Wiberg (-)
Publicerad i:
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin;12 September 2012 through 14 September 2012, s. 368
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik
Postens nummer:
166127
Posten skapad:
2012-11-15 14:35

Visa i Endnote-format