CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pore spanning lipid bilayers on mesoporous silica having varying pore size

Maria Claesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Rickard Frost (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 40.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 166125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur