CPL - Chalmers Publication Library

Preparation of peptide-functionalized Au nanodot and lipid bilayer surfaces for studying cell focal adhesion formation

Författare och institution:
Patric Wallin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik); B. Geiger (-); J. Spatz (-); Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Publicerad i:
European Cells and Materials, 21 ( SUPPL.1 ) s. 45
ISSN:
1473-2262
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
166124
Posten skapad:
2012-11-15 14:16

Visa i Endnote-format