CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring the past and the future of a passenger car auto brake system

M. Lindman ; J. Nyström ; Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; A. Ödblom
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin;12 September 2012 through14 September 2012 p. 367. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15.
CPL Pubid: 166123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur