CPL - Chalmers Publication Library

Monitoring the past and the future of a passenger car auto brake system

Författare och institution:
M. Lindman (-); J. Nyström (-); Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet); A. Ödblom (-)
Publicerad i:
2012 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury, Dublin;12 September 2012 through14 September 2012, s. 367
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik
Postens nummer:
166123
Posten skapad:
2012-11-15 14:06

Visa i Endnote-format