CPL - Chalmers Publication Library

Linear drift wave transport in non-maxwellian plasma

Författare och institution:
Sara Moradi (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik); Johan Anderson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik); B. Weyssow (-)
Publicerad i:
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 - 1 July 2011, s. 1400-1403
ISBN:
978-161839593-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
166109
Posten skapad:
2012-11-15 12:50

Visa i Endnote-format