CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear drift wave transport in non-maxwellian plasma

Sara Moradi (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Johan Anderson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; B. Weyssow
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 - 1 July 2011 p. 1400-1403. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 166109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur