CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A metric for opportunistic routing in duty cycled wireless sensor networks

E. Ghadimi ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; P. Soldati ; M. Johansson
Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks workshops, SECON 2012;Seoul;18 June 2012 through 21 June 2012 (2155-5486). Vol. 1 (2012), Article number 6275795, p. 335-343.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166107

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)