CPL - Chalmers Publication Library

A metric for opportunistic routing in duty cycled wireless sensor networks

Författare och institution:
E. Ghadimi (-); Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)); P. Soldati (-); M. Johansson (-)
Publicerad i:
Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks workshops, SECON 2012;Seoul;18 June 2012 through 21 June 2012, 1 ( Article number 6275795 ) s. 335-343
ISBN:
978-146731905-8
ISSN:
2155-5486
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Postens nummer:
166107
Posten skapad:
2012-11-15 12:11
Posten ändrad:
2013-04-17 20:25

Visa i Endnote-format