CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison between standard and non-linear k-ε turbulence models for three-dimensional simulation of turbulent flow in a meandering open channel

B. Fraga ; L. Cea ; E. Peña ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
River Flow 2012 - Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, San Jose;5 September 2012through7 September 2012 Vol. 2 (2012), p. 1161-1168.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 166106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur