CPL - Chalmers Publication Library

Comparison between standard and non-linear k-ε turbulence models for three-dimensional simulation of turbulent flow in a meandering open channel

Författare och institution:
B. Fraga (-); L. Cea (-); E. Peña (-); Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Publicerad i:
River Flow 2012 - Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, San Jose;5 September 2012through7 September 2012, 2 s. 1161-1168
ISBN:
978-146657552-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik
Postens nummer:
166106
Posten skapad:
2012-11-15 12:03

Visa i Endnote-format