CPL - Chalmers Publication Library

Studies of resistive wall mode stability in multi-parametric space using grid infrastructure

Författare och institution:
Dimitriy Yadykin (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori); T. Zok (-); M. Plociennik (-); M. Owsiak (-); Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori)
Publicerad i:
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011, s. 1668-1671
ISBN:
978-161839593-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
166103
Posten skapad:
2012-11-15 11:01
Posten ändrad:
2012-11-16 15:45

Visa i Endnote-format