CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of resistive wall mode stability in multi-parametric space using grid infrastructure

Dimitriy Yadykin (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori) ; T. Zok ; M. Plociennik ; M. Owsiak ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori)
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011 p. 1668-1671. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 166103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur