CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrospun polyurethane-based elastomer fibers for biomedical applications

Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Marina V. Voinova (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; C. T. Wang ; D. Morsdorf ; I. Bernhard ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 36.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15.
CPL Pubid: 166101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur