CPL - Chalmers Publication Library

Electrospun polyurethane-based elastomer fibers for biomedical applications

Författare och institution:
Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem); Marina V. Voinova (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem); C. T. Wang (-); D. Morsdorf (-); I. Bernhard (-); Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik); Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Publicerad i:
European Cells and Materials, 21 ( SUPPL.1 ) s. 36
ISSN:
1473-2262
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
166101
Posten skapad:
2012-11-15 10:56

Visa i Endnote-format