CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of the RENATE beam emission spectroscopy simulator

D. Guszejnov ; G.I. Pokol ; István Pusztai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; D. Refy
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011 p. 753-756. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2016-07-25.
CPL Pubid: 166098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur