CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenario for a-driven Alfven modes in deuterium-tritium JET plasmas

S.E. Sharapov ; I. Voitsekhovitch ; D.N. Borba ; T. Gassner ; V.G. Kiptily ; F. Nabais ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.D. Pinches
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011 p. 1756-1759. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2016-07-18.
CPL Pubid: 166097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur