CPL - Chalmers Publication Library

Scenario for a-driven Alfven modes in deuterium-tritium JET plasmas

Författare och institution:
S.E. Sharapov (-); I. Voitsekhovitch (-); D.N. Borba (-); T. Gassner (-); V.G. Kiptily (-); F. Nabais (-); Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap); S.D. Pinches (-)
Publicerad i:
38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011, s. 1756-1759
ISBN:
978-161839593-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
166097
Posten skapad:
2012-11-15 10:26
Posten ändrad:
2012-11-16 15:43

Visa i Endnote-format