CPL - Chalmers Publication Library

Erlang'12 - Proceedings of the ACM SIGPLAN Erlang Workshop: Foreword

Författare och institution:
T. Hoffmann (-); John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Publicerad i:
11th ACM SIGPLAN Erlang Workshop, Erlang 2012. Copenhagen, 14 September 2012,
ISBN:
978-145031575-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
166096
Posten skapad:
2012-11-15 10:13

Visa i Endnote-format