CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erlang'12 - Proceedings of the ACM SIGPLAN Erlang Workshop: Foreword

T. Hoffmann ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
11th ACM SIGPLAN Erlang Workshop, Erlang 2012. Copenhagen, 14 September 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Editorial.Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 166096