CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discovering the Metabolic Strategies for 3-Hydroxypropionic Acid (3-HP) Production in Saccharomyces cerevisiae

Jichen Bao (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-15. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 166095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur