CPL - Chalmers Publication Library

Discovering the Metabolic Strategies for 3-Hydroxypropionic Acid (3-HP) Production in Saccharomyces cerevisiae

Författare och institution:
Jichen Bao (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Antal sidor:
44
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
166095
Posten skapad:
2012-11-15 10:05
Posten ändrad:
2013-04-04 09:58

Visa i Endnote-format