CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Porous biodegradable coatings for drug delivery

Anna Bergstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi) ; S. Uppström ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials)
European Cells and Materials Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 24.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-14. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 166063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur