CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal posterior density approximation for bearings-only tracking

M.R. Morelande ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; J. Hagmar ; M. Jirstrand
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2012. Kyoto, 25 - 30 March 2012 (1520-6149). p. 3585-3588. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The optimal homotopy filter is a nonlinear filtering approximation which seeks an optimal parameterisation for the posterior. The search for an optimal parameterisation is performed by constructing a homotopy between the prior and posterior and solving the resulting ordinary differential equation. Here the optimal homotopy filter is applied to the problem of bearings-only tracking. A simulation analysis shows that the performance of the optimal homotopy filter compares favourably to established algorithms.

Nyckelord: Bayesian estimation, bearings-only tracking, Nonlinear filteringDenna post skapades 2012-11-14. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 166048

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur