CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing electrospun fibers for tissue engineering

Anna Thorvaldsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; P. Walkenström
European Cells and Materials (1473-2262). Vol. 21 (2011), SUPPL.1, p. 9.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: molecular scaffold, nanofiberDenna post skapades 2012-11-14.
CPL Pubid: 166041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur