CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Race to European Eminence. Who are the coming Tele-Service Multinationals?

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
(1994)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: European, Eminence,Tele-Service, MultinationalsDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 16597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur