CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Socialt entreprenörskap: ny sektor eller rebranding av ideellt arbete?

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet p. 245-257. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-11-12. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 165905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur